Zorg & Hulp

Als gemeente willen wij oog hebben voor allerlei situaties van nood, binnen en buiten de gemeente. We zien om naar elkaar, in de eerste plaats op de huiskringen en na de dienst. Voor gevallen van hulpverlening die meer bekwaamheid vragen hebben we een team van pastoraat & diaconaat.