Zondag

Elke zondag komen we samen als gemeente, om 10:00 in sporthal de Reiger aan de Boomgaard in Groot-Ammers. De samenkomst begint met een opening, mededelingen en een kinderlied, waarna de kinderen (t/m groep 8) naar hun eigen dienst gaan. Voor de kleinsten (0 t/m 3 jaar) is er crèche. 

Dan volgt er een tijd van aanbidding. We zingen diverse liederen van opwekking, maar ook Engelstalige nummers. Hierna is er een spreker die ons uitleg geeft over een gedeelte uit de Bijbel. Als de kinderen terugkomen ontvangen we de zegen van God en sluiten we de dienst af.

Na de dienst is er gelegenheid om na te praten en koffie en thee te drinken.

Elke eerste zondag van de maand vieren we het avondmaal.  Tijdens het avondmaal worden het lijden en het sterven van Jezus Christus herdacht door het eten van brood en het drinken van wijn. Iedereen die Jezus kent als zijn of haar Redder is van harte welkom om deel te nemen aan het avondmaal.

Elke zondagavond houden we een bidstond.