In Wie geloven wij?

De Bijbel is de basis en inspiratie van ons geloof.  De Bijbel is voor ons Gods woord en daarom is het onze basis in ons geloof en het leven. We belijden als gemeente dat Jezus Christus Gods Zoon is en dat Hij door God werd gezonden om de mensheid te redden. Door het lijden en sterven van Jezus Christus en door zijn opstanding, geloven wij dat er nieuw leven en contact met God mogelijk is. Iedereen die dat gelooft en zijn of haar leven heeft toevertrouwd aan God mag zich een kind van God noemen.

We geloven dat je als mens persoonlijk kiest om Jezus te volgen. Als antwoord op Gods liefde mag je je na deze stap laten dopen en ontvang je de Heilige Geest. Net als in de Bijbel ga je met je doop helemaal onder water. Wil je hier meer over lezen? Klik dan HIER

We geloven in de kracht van de Heilige Geest die ons helpt om een geheiligd en overwinnend leven te leiden. We geloven dat Jezus Christus alle macht heeft in hemel en op aarde.

Jezus heeft beloofd dat Hij weer naar de aarde zal terugkeren als rechter over levenden en doden. We geloven dat voor hen die in Jezus Christus zijn, geen veroordeling is, maar het eeuwige leven.

Het zou kunnen dat u met vragen zit over het christelijk geloof. Of dat u wilt weten wie de Here God of wie Jezus Christus is. We proberen elk jaar een Alpha-cursus te organiseren. Deze is speciaal voor mensen die nieuwsgierig zijn naar God en de Bijbel en wat dit voor hen kan betekenen in hun leven.