Tieners 12+

Naast de Alpha start er dit seizoen een Youth Alpha voor onze jeugd! Dus voor de 12+ en de 16+ samen. Dit zal om de vrijdagavond zijn op het land van Remus te Groot-Ammers. Dit houdt in samen eten en veel gezelligheid. We gaan op de avonden in groepjes uit elkaar met leeftijdsgenoten om samen over het geloof te praten. Marianne van der Sluijs, Pauline Duijzer en Hans Gerritsen hebben er veel zin in!