Studiekring

Soms zijn er dingen in je leven die wat meer inspanning vragen om het te kunnen bevatten. Voor velen is Bijbellezen zoiets en dan met name ook begrijpen wat je leest. Hulp van anderen is dan zeer welkom. Daarom willen we ons dit seizoen bezig gaan houden met het bestuderen van de bijbel. We doen dit met behulp van een bijbelstudie die we volgen via video, waarna we dit met elkaar bespreken. Het is de bedoeling om met hulp van Bijbelstudies door Jacques Brunt met elkaar de brieven van Petrus te bestuderen.

De frequentie is maandelijks, de avond wordt in overleg gekozen.

Jan Vonk