Opdragen

Een kindje krijgen is een bijzondere gebeurtenis. Het geeft vaak een verlangen om God te danken en het kind op te dragen en Gods zegen te ontvangen. 

Tijdens het opdragen vragen we de ouders met het kind voorin de zaal te komen en wordt hij of zij voorgesteld aan de gemeente. Tevens beantwoorden zij vragen waarbij ze beloven met Gods hulp te zullen leven en opvoeden volgens de Bijbel. Hierna zullen ze worden ingezegend door een gebed wat uitgesproken wordt.