Onderwijs

Jezus geeft in Zijn Leven het voorbeeld om mensen te onderwijzen. Het geloof en de woorden uit de Bijbel zijn soms moeilijk en roepen vragen op. Vandaar dat ook wij als gemeente onderwijs willen bieden.

Het geloof en de woorden die in de bijbel staan roepen vaak veel vragen op. Vandaar dat we ook in de gemeente onderwijs belangrijk vinden. Onderwijs gebeurt op verschillende manieren en is er voor alle leden van de gemeente en belangstellenden. Op zondagmorgen is er naast ontmoeting en aanbidding ook een moment van onderwijs. Dit wordt gedaan door oudsten uit de gemeente, gastsprekers of gemeenteleden. 

Daarnaast zijn er verschillende kringen waarin onderwijs wordt gegeven en zijn er elk jaar onderwijsavonden die een ieder kan bezoeken.

Kijk in de agenda voor actueel overzicht.

Kijk de onderwijsavond(en) terug via Youtube. Hiervoor is de link verstuurd in de gemeentemail. Dit is ook op te vragen van het contactformulier.