Missie en Visie

Afgelopen 3 jaar hadden we als thema “Samen Jezus Delen”. Nadat we hierin een mooie start hebben gemaakt is helaas Corona gekomen waardoor met het thema niet is bereikt wat we voor ogen hadden. Daarom willen we het thema met één jaar verlengen.  

In september/oktober willen we focussen op elkaar weer ontmoeten. Op de startzondag willen we met elkaar eten en elkaar uitgebreid ontmoeten. Ook willen we in verschillende settings momenten creëren waarin we elkaar weer ‘echt’ kunnen ontmoeten. 

In oktober-maart willen we door preken aangaande dit thema en enkele avonden met elkaar zoeken welke manieren passend zijn bij onze gemeente om handen en voeten te geven aan het delen van Jezus.  

In mei/juni/juli willen we speciale laagdrempelige diensten houden waarin we familie/vrienden/collega’s/anderen kunnen uitnodigen. 

Dit is even een globale samenvatting. We beseffen ons goed dat het een proces mag worden waarin we (wij als oudsten en de gemeente als geheel) ons weer mogen laten toerusten over de liefde vanuit God voor onze naaste.  Omdat het thema praktisch stilgelegen heeft zullen we het weer vanaf het begin ‘opnieuw’ oppakken en alles wat er al is voorbereid opnieuw doorlopen. We vinden het spannend hoe dit gaat, tegelijk geloven we dat Gods agenda niet veranderd is, en dat het evangelie van Jezus springlevend is en dus zien we er enorm naar uit.  

Laten we hopen en bidden dat de beperkingen niet terug zullen keren, en dat we ons als gemeente wat dat betreft vrij mogen gaan bewegen. 

Belangrijke data komend seizoen: 

  • 19 september: Startzondag + eten 
  • 24 oktober: Themazondag 
  • 5 december: Themazondag 
  • 16 januari: Themazondag 
  • 20 februari: Themazondag 
  • 27 maart: Themazondag 
  • 1 mei: Speciale dienst voor familie 
  • 19 juni: Speciale dienst voor vrienden/collega’s 
  • 3 juli: Speciale dienst voor iedereen (Tell the world) 

Zet deze data alvast in je agenda!