Missie en Visie

Missie
De Levensboom heeft als doel om de Here God te loven en te eren en de gemeenteleden op te bouwen in geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  Wij willen een gemeenschap vormen die Jezus Christus dient, vervuld door de Heilige Geest. Daarnaast willen we het evangelie van Jezus Christus verspreiden. 

Onze missie is verwoordt in de vijf pijlers die de basis van onze gemeente vormen: Gemeenschap, Aanbidding, Onderwijs, Getuigenis en Zorg voor elkaar.

Visie
Het volgende motto is de samenvatting van onze visie voor de komende jaren:

‘ Samen Jezus Delen’ 

Dit is onze visie voor onze gemeente (2018-2021):  

Over drie jaar willen we dat er twee bewegingen in onze gemeente zichtbaar zijn:

  1. We willen een groei van onze gemeente zien, doordat er nieuw-gelovigen zich gaan aansluiten bij onze gemeente. 
  2. We willen zien dat de familiecultuur van onze gemeente versterkt wordt en dat geloof, kennis en verantwoording wordt doorgegeven door de verschillende generaties.