Ledenvergadering

We hebben 2 keer per jaar een ledenvergadering.

De laatste uitnodiging staat online.
U kunt in dit gedeelte de notulen en statuten vinden.