Gebedsmail

Gebed is de motor van de gemeente en mag dat ook van ons persoonlijke leven zijn. God wil dat wij met Hem blijven communiceren (bidden).
In de bijbel staat veel onderwijs over gebed: we mogen bidden voor anderen (Johannes 17) en voor geloof (Hebreeen 11:6).

De gebedsmail wordt wekelijks (en indien nodig dagelijks) verzonden naar de bidders. Zo kan iedere bidder de noden van de gemeente voor Zijn troon brengen. Iedereen kan gebedspunten en zeker ook dankpunten indienen voor deze mail.

Mocht u/jij nog geen gebedsmail ontvangen en mee willen bidden/danken, meld je dan hier aan.