Kringen

Sinds 2018 hebben we een nieuwe opzet voor de kringen. iedereen heeft andere talenten en andere manieren om op zoek te gaan naar God. Waar de een het liefst de Bijbel in duikt, schildert de ander misschien liever bij een tekst en ontmoet nog iemand anders God het liefst door aanbidding.

Daarom hebben we verschillende kringen, zodat een ieder kan kiezen wat bij hem past.

Kringen zijn  bedoeld als een stukje gemeente zijn in het klein, voor geestelijke groei en omzien naar elkaar.

Uitgangspunten voor de nieuwe opzet van de kringen:

  • De kringen zijn open voor iedereen en stellen zich dus open op voor nieuwe leden of belangstellenden
  • De kringen worden samengesteld voor een jaar
  • De kringen gaan uit van commitment, als je je opgeeft voor een kring zeg je toe je een jaar in te zetten voor deze kring en betrokken te zijn
  • De kringen zijn divers qua opzet en er is keuze voor iedereen, zodat het kringen zijn die voor een ieder passend zijn, er is een minimale frequentie van 1 x per maand
  • Een ieder kan ook bij de onderwijscommissie een nieuwe kringopzet aangeven die dan verder met deze persoon uitgewerkt gaat worden
  • Als de kring is gevormd ga je met de leden de concrete invulling maken voor je kring en een doel opstellen voor het komende jaar
  • Doordat er passende kringen zijn voor iedereen, is elk gemeentelid bij een kring betrokken
  • Lid zijn van meerdere kringen is mogelijk
  • Het zou mooi zijn als de kring zo groot groeit dat er splitsing nodig is

In het menu zie je alle kringen die op dit moment draaien. Mocht je interesse hebben in een kring, dan kun je een mail sturen naar info@delevensboom.nu of de aangegeven contactpersoon benaderen.