Israël-kring

Wat?: Een kring rondom Israël

Onderwerp : Onder voorbehoud

We willen een kring maken om met elkaar antwoorden te vinden op moeilijke vragen met rechtstreekse koppeling met Israël. Niet om de waarheid te claimen maar om er met elkaar over na te denken en te onderzoeken.

De volgende vragen hebben we al opgeschreven. Er kunnen zeker nog vragen bij…

– Waarom is de Joodse jaartelling anders/waar komt vandaan/klopt deze/wat zegt het ons?
– Shabbat vs zondag. Waarom? Wie heeft gewijzigd? Waarom? Wat moeten wij ermee?
– Westelijke muur. Is de “klaagmuur” echt de oude tempel? Profetie : geen steen op de andere…
– Is onze kerst viering Bijbels, wat wel/niet? Wat moeten we daarmee?
– Wat is de geschiedeis van de Palestijnen en waarom geen mogelijkheid tot vrede?
– Wat zeggen de najaarsfeesten ons?
– Dit jaar is een jubeljaar. Wat betekent dit? Waarom? En voor ons?
– Waarom komt Jesaja 53 niet voor in de lezingen in de Synagoge?

We willen een actieve kring zijn waarin we vooral met elkaar naar antwoorden willen zoeken en van elkaar willen leren.  Onze kringleden komen uit verschillende kerken en achtergronden. Daarom zijn we een interkerkelijke kring en willen graag van elkaars opvattingen leren, niet elkaar overtuigen.

Frequentie:  Waarschijnlijk 1x per 4 weken worden. Besluit op 1e avond in overleg met elkaar.

Voorkeur op de maandag. Tijd: 20:00 – 22:00.

In combinatie met bovenstaande vragen hebben we ook een boekje uitgekozen. Deze kunnen we ook als handvat gebruiken.

Contactpersoon:  Rens van Herk