Over De Levensboom

De Levensboom is een eigentijdse, jonge en enthousiaste gemeente, waar iedereen welkom is. Jezus is het belangrijkste in ons leven en daarom willen we Hem volgen met de Bijbel als basis. We verlangen er naar om een gemeente te zijn, waar je je thuis voelt, God zal ontmoeten en geïnspireerd wordt om met God te leven. We willen met elkaar God eren en Zijn liefde uitdelen.

In de Levensboom hebben de laatste jaren al heel wat – met name jonge mensen – de toegevoegde waarde van de eigentijdse en ongedwongen geloofsgemeenschap ervaren. Zij ontdekten de positieve invloed van de samenkomsten op hun leven. Mede door de directe Bijbelse boodschap, die vaak praktisch en relevant is. Zij leerden er God kennen, en groeiden verder in het geloof, ook via de kringen die een belangrijk onderdeel zijn van De Levensboom. Daarnaast is het zo dat de sfeer in de gemeente uitnodigt tot onderling contact. Mensen ontmoeten elkaar, en er worden vriendschappen gesloten. 

Het merendeel van de leden is afkomstig uit Groot-Ammers en de omliggende dorpen. We willen een gemeente zijn waar ieder lid gezien wordt en deel is van de gemeente. Elke zondagmorgen is er een samenkomst waar iedereen welkom is. Daarnaast zijn er activiteiten voor kinderen en jongeren, en zijn er onder andere veel verschillende kringen waar je aan deel kan nemen.

Onze naam

…In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing… Openbaring 22: 1-4

De naam ‘De Levensboom’ vinden we in de Bijbel.  Op de eerste bladzijde van de Bijbel (Genesis 2) lezen we over de Levensboom in de tuin van God. De Levensboom staat daar voor het eeuwige leven wat God wilt geven aan de mens. Echter onze relatie met God werd door onze eigen ongehoorzaamheid en door toedoen van een duistere macht (satan) verbroken. 

Op de laatste bladzijde van de Bijbel (Openbaringen) lezen we weer over een Levensboom. In dat hoofdstuk lezen we hoe God de aarde weer herstelt. Daar staat de levensboom symbool voor Jezus: Hij heeft door Zijn dood en opstanding het echte en eeuwige leven mogelijk gemaakt. Wij denken dus aan Jezus, als we over de ‘Levensboom’ spreken.  De naam ‘De Levensboom’ verbeeldt dat Jezus het centrum is van de gemeente en dat we een gemeente willen zijn, waarin mensen kunnen schuilen en genezing van Jezus zullen ontvangen.