Groeikring

“Met elkaar samenkomen rondom de bijbel en oog hebben voor elkaar” dat is de opzet van deze kring. Iedere maand is er een kringavond en behandelen we voor het seizoen 2019 / 2020 een artikel uit het Groei Magazine over de Heilige Geest. Toegankelijke artikelen die zeker zullen zorgen voor gesprek. Uiteraard is er in deze kring aandacht voor elkaars wel en wee. De opzet van deze kring is te vergelijken met de kringen zoals we die voorheen kenden. Iedereen die zich in dei opzet thuis voelde is van harte welkom. De kringavond is waarschijnlijk op een woensdagavond.

Contactpersoon : Jan Vonk