Heel anders – kring

Een vraag die ik me de laatste tijd vaak stel is: “Hoe maken wij, als Christenen, het verschil in onze omgeving? Welke levensstijl past in deze cultuur en in deze tijd? Leven we niet teveel ‘zoals iedereen’?

Ik zoek mensen die mee willen denken om bewust te leven, weloverwogen keuzes te maken in de praktische aspecten van het leven.

Thema’s die langs zouden kunnen komen:

  • Voeding
  • Tijdsbesteding
  • Geldbesteding
  • Milieu/Schepping
  • Kleding/Spullen
  • Tijd met God
  • Voetafdruk/Energie
  • Zorg voor elkaar
  • Recht en gerechtigheid

Enerzijds is het mooi om met elkaar te delen hoe we er nu mee om gaan, welke verlangens er zijn, welke motivaties meespelen, maar ook hoe we stapjes kunnen maken. Voor iedere avond bereidt iedereen zich voor op het thema en aan het einde van iedere avond bedenkt ieder kringlid zijn persoonlijke uitdaging voor de weken die komen en gaat daarmee aan de gang. De avond erna wordt er eerst geëvalueerd, geleerd van elkaar en dan weer verder gesproken.

Het zal voor zich spreken dat we nadenken over de Bijbelse principes en kaders bij deze thema’s, al zijn deze ook niet altijd even eenvoudig (letterlijk) te vinden.

Kringstimulator: Hermineke Vonk

Maandelijks op dinsdagavond in Goudriaan