Groeikring

“Met elkaar samenkomen rondom de bijbel en oog hebben voor elkaar” dat is de opzet van deze kring. Iedere twee weken is er een kringavond en behandelen we voor het seizoen 2022 / 2023 de Kolossenzen brief met behulp van het boekje “geloof, hoop en liefde”. Op deze manier gaan we met elkaar in gesprek. Uiteraard is er in deze kring aandacht voor elkaars wel en wee. De opzet van deze kring is te vergelijken met de kringen zoals we die voorheen kenden. Iedereen die zich in die opzet thuis voelde is van harte welkom. De kringavond is op woensdagavond.

Contactpersoon : Jan Vonk