Gemeente-structuur

Gemeente-structuur
De structuur die we hebben staat ten dienste aan de opbouw van de gemeenten en zijn leden. Deze structuur is niet ons doel, maar we willen ons altijd laten leiden door de Heilige Geest.

Leiding
De gemeente wordt bestuurd door een team van oudsten: de oudstenraad. We willen hierbij het Bijbelse leiderschap van een gemeente volgen. Bij dat leiderschap horen de volgende aspecten: meervoudig, mannelijk, gekwalificeerd en herderlijk.

De oudsten houden toezicht en overzicht en zijn eindverantwoordelijk zijn voor alles wat in de gemeente plaatsvindt. Daarnaast spelen ze een actieve rol in het scheppen van mogelijkheden die leiden tot groei van de gemeente. De oudsten worden bijgestaan door taakgroep leiders, die verantwoordelijk zijn voor een bepaalde taakgroep in de gemeente.

De financiƫle verantwoordelijkheid wordt door de oudsten gedragen, maar is wel gedelegeerd aan een penningmeester. De oudsten leggen jaarlijks verantwoording af van het gevoerde beleid op de gemeentevergaderingen. Op deze vergaderingen is het voor leden in bepaalde gevallen ook mogelijk hun stem uit brengen.

Taakgroepen en Taakgroepleiders
De verschillende gemeente bedieningen en activiteiten zijn onderverdeeld in taakgroepen. Onder verantwoording van de oudstenraad wordt elke taakgroep geleid door een taakgroepleider. Deze verzorgt de feitelijke invulling en vorm van de bedieningen en activiteiten. Ze mogen daarbij hun eigen invulling geven, zonder het doel van de taakgroep uit het oog te verliezen. De structuur van taakgroepen vormt naast de oudstenraad een belangrijke basis voor de gemeente.

De taakgroepen in onze gemeente zijn: Secretariaat, Facilitair, Financieel, PR & Communicatie, Gebed, Onderwijs, Kinderwerk, Jeugdwerk, Missionair, Pastoraat, Diaconaat, Aanbidding en Zending

Met elkaar gemeente zijn
Iedereen in de gemeente draagt zijn/haar steentje bij. Het Nieuwe testament geeft aan dat alle gemeenteleden geestelijk gaven hebben ontvangen, naast hun natuurlijke talenten en mogelijkheden. Daarmee kunnen zij een passende taak of bediening op zich nemen. Iedereen belangrijk, we kunnen niet zonder elkaar. 
Ten diepste is gemeente-zijn het zorg dragen voor elkaar en het mede-dragen van elkaars moeilijkheden. Kortom, we zijn allemaal geroepen om voor elkaar te zorgen en de gemeenschap te bevorderen.