Gemeente-structuur

Gemeente-structuur
De structuur die we hebben staat ten dienste aan de opbouw van de gemeente en zijn leden, waarbij we ons laten leiden door de Heilige Geest.

Leiding
De gemeente wordt bestuurd door een team van oudsten: de oudstenraad. Hierbij volgen we het Bijbelse leiderschap: meervoudig, mannelijk, gekwalificeerd en herderlijk.

De oudsten houden toezicht en overzicht en zijn eindverantwoordelijk voor alles wat in de gemeente plaatsvindt. Daarnaast zijn ze actief bezig met het scheppen van mogelijkheden die leiden tot groei van de gemeente. De oudsten worden bijgestaan door taakgroepleiders.

De financiële verantwoordelijkheid wordt door de oudsten gedragen, maar is wel gedelegeerd aan een penningmeester. De oudsten leggen jaarlijks verantwoording af van het gevoerde beleid op de gemeentevergaderingen. Op deze vergaderingen is het voor leden in bepaalde gevallen ook mogelijk hun stem uit brengen.

Taakgroepen en Taakgroepleiders
In onze gemeente hebben we taakgroepen namelijk: Secretariaat, Facilitair, Financieel, PR & Communicatie, Gebed, Onderwijs, Kinderwerk, Jeugdwerk, Missionair, Pastoraat, Diaconaat, Aanbidding en Zending. Elke groep heeft zijn eigen taken en activiteiten en wordt geleid door een taakgroepleider (onder verantwoording van een oudste). Hij of zij geeft vorm aan de verdere invulling van de taken in een groep. 

Met elkaar gemeente zijn
Ten diepste is gemeente-zijn het zorg dragen voor elkaar en het mede-dragen van elkaars moeilijkheden. We zijn geroepen om voor elkaar te zorgen. 

Omdat we geloven dat alle gemeenteleden naast hun natuurlijke talenten en mogelijkheden ook geestelijke gaven ontvangen hebben, hopen we dat iedereen ook een passende taak op zich kan nemen. Iedereen draagt zo zijn steentje bij, we kunnen niet zonder elkaar.

Kortom, we zijn met elkaar gemeente.