Gebeds-kring

Nieuwe kring: ‘Bidden’

Het hart van het gebed is de persoonlijke ontmoeting met de levende God. Gebed is onze levensadem, maar we kunnen nog veel leren over bidden. Op deze kring willen we dmv studie, aanbidding, gebed voor en met elkaar groeien in ons eigen gebed en de ontmoeting met onze levende God.

In de studies willen we leren van Jezus*.

Hij leert ons vanuit zijn intieme relatie met de Vader veel over bidden. Voor Jezus is bidden niet iets dat hij erbij deed, maar het was één van de meest centrale en fundamentele aspecten van zijn leven op aarde.  

De kring zal 1x in de 3 weken op dinsdag gehouden worden.

*) Inspiratie voor de kring is het boek ‘Bidden, leren van Jezus’ van Theo van den Heuvel

Harmen