Diaconaat

We willen als gemeente een open oog hebben voor allerlei situaties van nood; binnen en buiten de gemeente. Hier helpt het diaconaat bij. Bij financiële problemen, hulpvragen van praktische en materiële aard, hulp bij rampen dichtbij en wereldwijd, aandacht voor een eerlijke verdeling van welvaart, enz. is het diaconaat aan zet om na te denken hoe we kunnen helpen. Dit heeft alles te maken met christelijk rentmeesterschap: door te zorgen voor de schepping dienen we God en de medemens.