Debora Verheij

Mijn naam is Debora Verheij. Ik ben een leerling van Jezus. Leerlingen van Jezus hebben de opdracht bekering en het goede nieuws te verkondigen. En om nieuwe leerlingen te maken, hen te dopen en te onderwijzen (Matteüs 28:19, Markus 16:15, Lukas 24:47). Sommige doen dit in eigen land en sommige mensen ervaren een roep om de opdracht in een ander land uit te voeren. Dat gebeurde in 2013 bij mij. Ik vertrok naar Peru met het verlangen om aan miljoenen mensen het evangelie te verkondigen…

Veel meer info : http://goednieuwsmissies.blogspot.com/

fishermandeborahverheij