Corona-virus

Weer terug in de Reiger

Elke zondag komen we samen in sporthal De Reiger. De dienst start om 10.00 uur.  

Ook zijn kinderen welkom in de Reiger en zullen na het kindermoment met de leiding naar hun eigen dienst gaan. Voor de allerkleinsten is er crèche.