Bijzondere diensten

Doopdienst
We geloven dat ieder mens een nieuw leven nodig heeft, omdat we van nature zondig en schuldig zijn. Door goede dingen te doen kunnen we onszelf niet redden, daar hebben we God voor nodig. Door het leven, sterven en de opstanding van Jezus, laat God zien dat er redding is voor ons.

Als we kiezen om bij God te horen en geloven dat hij ook voor ons is gestorven laten we dit zien door de doop. De onderdompeling is het teken voor de start van een nieuw leven met God. Het is een symbool van de eenheid van onszelf met Christus in zijn dood en opstanding. 

We geloven dat we met de doop ook de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest overtuigt ons van zonde, gerechtigheid en oordeel. Ook deelt hij gaven uit aan de gelovigen.

Opdragen
Een kindje krijgen is een bijzondere gebeurtenis. Het geeft vaak een verlangen om God te danken en het kind op te dragen en Gods zegen te ontvangen. 

Tijdens het opdragen vragen we de ouders met het kind voorin de zaal te komen en wordt hij of zij voorgesteld aan de gemeente. Tevens beantwoorden zij vragen waarbij ze beloven met Gods hulp te zullen leven en opvoeden volgens de Bijbel. Hierna zullen ze worden ingezegend door een gebed wat uitgesproken wordt.

Trouwen
Wanneer jullie door de gemeente getrouwd willen worden, dan komt de oudstenraad graag in contact met jullie. We willen graag met jullie toe leven naar deze dag en het huwelijk wat daarop volgt. Ook willen wij graag meedenken in de mogelijkheden van een pre-marriage course o.i.d.