Bidstond

Iedere zondagavond is een er een gemeente-bidstond in de kantine van de Reiger. In dit uur is iedereeen welkom om met elkaar te bidden. Of om gebed te vragen. Het uur wordt vaak begonnen met het zingen van enkele liederen en een stukje uit de Bijbel. Daarna is er ruimte voor gebed. Bij grotere aantallen wordt er in groepjes uiteen gegaan.

Wil je wel eens naar de bidstond komen, maar ben je niet gewend om hardop te bidden? Wees welkom. Het is zeker niet verplicht iets te bidden. Aanwezig zijn kan al heel opbouwend zijn.

Tijdens de zomermaanden is er geen bidstond maar wordt vanuit huis elke zondagavond om 19:00 uur gebeden voor de gemeente.

Vanaf september is er een nieuw (maandelijks) gebedsrooster

  • 1e zondag: School van gebed 
  • 2e zondag: TOV 
  • 3e zondag: Gewone bidstond 
  • 4e zondag: Profetische bidstond 
  • 5e zondag (Indien van toepassing): Gewone bidstond