ANBI

Naam van de instelling: 
Vrije Baptisten Gemeente De Levensboom

Nummer van het handelsregister:
KvK 24402574

Postadres:
Postbus 26
2964 ZG Groot-Ammers

RSIN : 8175.23.583

Bezoekadres:
Sporthal De Reiger
De Boomgaard 3
2964 AV Groot-Ammers

Doelstelling:
De Gemeente stelt zich ten doel:

  • de Heer God te loven en te eren
  • de opbouw van de Gemeente in het geloof in de Drie-enige God
  • samen een gemeenschap te vormen, die de Heer Jezus Christus wil dienen
  • het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
De Gemeente tracht haar doel te bereiken door:

  • mogelijkheden te zoeken om God te aanbidden te zorgen voor onderwijs in diverse vormen: prediking, doop, avondmaal e.a.
  • zoeken van eenheid en gemeenschap
  • verlenen van pastorale en diaconale zorg in de gemeente
  • bevorderen van de missionaire taak van de gemeente
  • alle andere passende middelen

De visie willen we gestalte geven met als uitgangspunt de vijf pijlers die de basis vormen van onze gemeente. Door te blijven bouwen op deze pijlers, te blijven onder de bescherming van God en onder leiding van de Heilige Geest, geloven we dat Zijn gemeente gebouwd zal worden.

1. Gemeenschap.
2. Aanbidding.
3. Onderwijs.
4. Getuigenis.
5. Zorg voor elkaar.

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur bestaat minimaal uit 3 personen waaronder een voorzitter en een secretaris. Geen van de bestuursleden ontvangt een beloning voor zijn/haar werkzaamheden.

Actuele activiteiten
Elke zondag is er een samenkomst waarin we God en elkaar ontmoeten. Er wordt gezongen en geluisterd naar een preek. Voor de kinderen is er een kinderdienst. Op speciale zondagen worden doop, avondmaal en opdragen gevierd.

Doordeweekse zijn er huiskringen, bidstonden, onderwijsavonden waar de gemeente elkaar ontmoet in kleine kringen. Voor de jongeren zijn er ook diverse clubs.

Elk jaar wordt er een gemeentedag met ontspanning, sport en spel georganiseerd.

De gemeente heeft voor de buitenlandse zending diverse mensen uitgezonden. Daarnaast steunen we ook verschillende goede christelijke doelen. Hiervoor zamelen we geld in met de collecte op zondagen.

Financiën
Zie het overzicht hieronder :

—–

ANBI Status
Juridisch gezien is de Vrije Baptisten Gemeente De Levensboom een rechtspersoon dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Vrije Baptisten Gemeente De Levensboom onder nummer 24402574 (RSIN-nummer 8175.23.583). De Vrije Baptisten Gemeente De Levensboom beschikt over een ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan Vrije Baptisten Gemeente De Levensboom zijn hierdoor aftrekbaar.

Check hier onze ANBI verantwoording voor Vrije Baptisten Gemeente De Levensboom