Waar staan we voor

Wij geloven dat de plaatselijke gemeente onderdeel is van het Lichaam van Christus wereldwijd. Als plaatselijke gemeente hebben wij onze eigen identiteit gebaseerd op het gemeenteconcept dat de Bijbel ons voorhoudt (zie Handelingen 2: 41-47).

De Levensboom is een eigentijdse, jonge en enthousiaste gemeente die God wil eren, Zijn liefde wil ontvangen en uitdelen. Veel leden en gasten omschrijven ons als een warme en open gemeenschap. Met elkaar willen groeien in onze relatie met God en in ons geloof. We verlangen er naar om een gemeente te zijn, waar je je thuis voelt, geïnspireerd wordt als volgeling van Christus en dienstbaar kunt zijn naar je omgeving.

Het merendeel van de leden is afkomstig uit Groot-Ammers en de omliggende dorpen. We vinden het belangrijk dat ieder lid gezien wordt en deel is van de gemeente, daarom kennen we in onze gemeente de kringstructuur. Ieder lid is onderdeel van een huiskring die tweewekelijks samenkomen onder leiding van kringleiders.

De gemeente is, zoals de naam al aangeeft, een zelfstandig functionerende gemeente. Wel is er contact, overleg en samenwerking met de omliggende Baptistengemeenten in de regio. Het is ons streven om met respect en in goede verstandhouding om te gaan met alle andere kerken en gemeenten in de omgeving.

IMG_4011