Wandeling Heil des Volks

APRIL

8 april 2017, aanvang  ca. 8.30

Wandeling Heil des Volks thdv-1

Vorig jaar zijn we met een groep vrouwen naar Amsterdam geweest. Onder leiding van een gids van Tot Heil des Volks hebben we een indrukwekkende dag gehad. Ook dit jaar willen we opnieuw met Tot Heil des Volks gaan wandelen in Amsterdam. Dit jaar zijn ook de mannen meer dan welkom. De route en dus de informatie zal anders zijn en wellicht de gids ook.

We zullen ook iets proeven van hoe Het Heil des Volks handen en voeten geeft aan discipelschap in Amsterdam. Zo hebben ze projecten voor prostitutie (Het Scharlaken koord), voor mensen die worstelen met hun seksuele identiteit (Different), voor daklozen (Amsterdammers helpen Amsterdammers), werkgelegenheidsprojecten (Second Step) en een jeugdhotel (The Shelter), alwaar we de lunch zullen nuttigen.

Zaterdag: ca 8.30 – 17.30

Kosten: ca €30 (inclusief vervoer + lunch)

Minimaal: 12 mensen

Opgeven voor 20 maart  tolvos@hetnet.nl

thdv-2