Onderwijsavonden boek Openbaring

3 avonden over het Bijbelboek Openbaring

In de Evangeliƫn wordt beschreven hoe Jezus Christus Gods koninkrijk op aarde vestigt. Dit
koninkrijk begint klein, maar groeit. Als Gods tegenstander probeert de duivel dit koninkrijk
te vernietigen. Jezus heeft de tegenstander al overwonnen, dus dat zal hem niet lukken,
maar al het kwaad is de wereld nog niet uit.

Daar waar God erkend wordt als Koning is het koninkrijk aanwezig. Je kunt dit koninkrijk
bewonen als je je bekeert en in Hem gelooft. Tegelijkertijd worden christenen opgeroepen
te blijven bidden om de complete komst van het koninkrijk en ervan te getuigen.
In het boek Openbaring komen een aantal aspecten van het koninkrijk samen: God voert zijn
oordeel over het kwaad uit en dat brengt strijd mee. Het boek Openbaring toont die strijd
vanuit hemels perspectief en laat zien dat God echt heerst, al lijkt het hier en nu soms
anders. Ook de rol van christenen wordt in dit boek beschreven: blijf trouw, blijf
gehoorzaam, blijf getuigen!

Drie avonden gaan we energie steken in Openbaring: we gaan het geheel en de achtergrond
van het boek verkennen: hoe is het boek opgebouwd, welke boodschap komt naar voren?
Ook wordt op deze avonden aandacht gegeven aan de verschillende manieren om dit boek
uit te leggen. Tenslotte bespreken we enkele belangrijke passages uit het boek.
Deze studies over Openbaring vinden plaats op woensdagavonden: 21 maart, 4 april en 18
april 2018 (19.45-22.00 uur).

De interactieve avonden worden verzorgd door Metta Wierenga (docente NT bij het
Evangelisch College) en ondersteund met een powerpointpresentatie die achteraf wordt
opgestuurd en er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Aanmelden kan bij Helma van Tol; tolvos@hetnet.nl
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, beslissen we welke locatie het wordt.