Wie wil Jezus voor jou zijn?

Wie is Jezus voor gelovigen:

  • Gods geliefde Zoon van wie God de Vader intens veel hield ( Bijbel / Matteüs 3:17).
  • Hij maakte vrijwillig de keuze om Zijn prachtige plek in de hemel, bij Zijn Vader, te verlaten en naar deze aarde te komen omdat Hij intens veel van mensen hield en houdt (Bijbel / Johannes 1).
  • Hij is 100% mens geworden zodat Hij alles zou doormaken wat mensen ook doormaken in de praktijk van hun leven (Bijbel / Hebreeën 2:17 & 4:15). Er is geen ding in ons leven wat Jezus niet meegemaakt heeft.
  • Jezus is de man die het karakter van God heeft laten zien in Zijn leven. In Jezus kunt u zien hoe God is (Bijbel / Johannes 14:9).
  • Jezus is de man die alles gedaan heeft voor ons zodat wij niets meer uit onszelf hoeven te doen om terug te komen bij God (Bijbel / Efeze 2:8).
  • Jezus heeft ervoor gezorgd dat u niet meer “gevangen” hoeft te zijn in uw pijn, moeite, verdriet en afwijzing. Hij houdt van u zonder dat Hij daar voorwaarden bij plaatst (Bijbel / Johannes 15:9-17).
  • Jezus is vrijwillig aan een kruis gestorven zodat Hij uw plaatsvervanger is voor de dingen die u verkeerd heeft gedaan t.o.v. God (Bijbel / Johannes 3:16 / Zie citaat hieronder).
  • Jezus zorgt ervoor dat er een tijd komt dat er geen verdriet en pijn meer zal zijn en mensen voor altijd bij God morgen zijn (Bijbel / Openbaring 21:1-4)

Jezus heeft maar één wens en dat is dat u, vrijwillig, een stap zet naar Hem toe en uw leven overgeeft aan Hem. In de Bijbel (het boek waaruit gelovigen hun inspiratie halen) staat geschreven in Romeinen 10:9 dat als mensen, dus ook u, twee dingen doen:

  1. In hun hart (diepste overtuiging van binnen) geloven dat Jezus gekomen is naar deze aarde, gestorven is, weer opgestaan is en dat Hij ook nu nog leeft. En dat Hij dus aan u vraagt u helemaal over te geven aan Hem, zodat Hij het voor het zeggen mag krijgen in uw leven.
  2. Als u dit gaat zeggen tegen God en daarmee ook toe wil geven dat u Hem nodig heeft.

Dan zult u gaan ervaren dat Jezus nog steeds leeft en u echt een nieuw leven wil geven wat gericht is op Hem en waarin blijdschap en toekomstperspectief een prachtig onderdeel van uw leven zal worden en zijn.

Hierin heeft de Bijbel een prachtige samenvatting gegeven in Johannes 3:16;
“Want alzo lief heeft God de wereld (dus ook u) gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, zodat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”.

 

joh3_16