Wat geloven christenen?

“Christenen” is een naam. Een naam voor mensen die Christus volgen. Christus is een synoniem voor Jezus. Christenen zijn dus mensen die geloven wat Jezus zo’n 2000 jaar geleden heeft laten zien, heeft verteld en heeft gedaan.

Hieronder willen wij u puntsgewijs laten zien wat christenen geloven:IMG_4081

 • Dat God bestaat en de aarde volmaakt heeft gemaakt volgens Zijn plan.
 • Dat de mens de kroon was op Zijn creatie op deze aarde.
 • Dat de mens gemaakt is om op God te lijken.
 • Dat de mens gemaakt is met een vrije keuze om te kiezen.
 • Dat de mens, helaas, deze keuzemogelijkheid heeft gebruikt om God de rug toe te keren.
 • Dat God vanuit Zijn eerlijkheid en rechtvaardigheid niet anders kon dan de mens, het liefste wat Hij had op deze aarde, bij Hem vandaan te sturen. Het is nu eenmaal onmogelijk dat waarheid (God) en leugen (de mens die God de rug heeft toegekeerd) samen door één deur kunnen.
 • Dat God direct een belofte deed aan de mens zodat een terugkeer naar Hem mogelijk is.
 • Dat God in Israël een volk apart heeft gezet om in dat volk de gehele wereld constant te laten zien dat Hij leeft, wil optrekken met mensen en mensen intens lief heeft.
 • Dat God Zijn Zoon, Jezus, gegeven heeft om in onze plaats voor onze verkeerde dingen, die wij als mensen gedaan hebben, te sterven. Hij werd en is onze plaatsvervanger als het gaat om het dragen van een straf die wij als mensen verdient hebben.
 • Dat het niet toevallig is dat Jezus een jood was, maar dat dit voort komt uit Gods beloften aan de mensen met wie Hij optrok binnen het volk Israël.
 • Dat Jezus in Zijn tijd hier op aarde de mens alles heeft geleerd wat nodig is om echt te leven.
 • Dat Jezus de ontstane kloof tussen mensen en God heeft gedicht door Zich aan een kruis te laten spijkeren.
 • Dat Jezus na Zijn dood werd begraven maar na drie dagen weer opstond uit de dood, dat wat christenen met Pasen vieren.
 • Dat Jezus terug ging naar de hemel en ons als mensen niet alleen gelaten heeft maar God heeft ons de Heilige Geest gegeven zodat wij Gods leiding in ons leven mogen ervaren.
 • Dat Jezus ooit terug zal komen en de hemel en de aarde zal herstellen naar het model zoals God het in het begin al bedacht had.
 • Dat wij als mensen tot die tijd mogen leven in een relatie met God vanuit onvoorwaardelijke liefde en genade die God ons elke dag weer geeft.
 • Dat wij als mensen al deze dingen kunnen vinden in de Bijbel, het geïnspireerde woord van God voor ons als mensen.