Ik zocht God en ontmoette Hem

In Lukas 11:9 staat een prachtige belofte van God aan ons als mensen. Die belofte zegt: “Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden”.

Deze belofte staat vol met werkwoorden; bidden, zoeken en kloppen.

Om dus te ontvangen, te vinden of antwoorden te krijgen zult u dus in zoeken toetsenbordbeweging moeten komen, actief moeten worden.

Ieder mens vindt het heel normaal om bijvoorbeeld naar school te moeten om carrière te kunnen maken, te moeten werken om brood op de plank te hebben of om tijd in vriendschap te moeten stoppen om ook daadwerkelijk vrienden of vriendinnen te kunnen zijn.

Hoe raar is het dan eigenlijk dat mensen, juist als het gaat om God, vinden dat Hij dan maar het initiatief moet nemen en zich eerst maar moet bewijzen. Best apart eigenlijk, want als God daadwerkelijk bestaat zou God een heel belangrijk onderdeel van ons leven mogen, misschien wel moeten, zijn.

We willen eigenlijk dat juist God ons soort komt aanwaaien.

Wij geloven dat we u mogen zeggen dat God er al alles aan gedaan heeft om zich te bewijzen. Hij heeft Zijn Zoon, Jezus, naar wereld gestuurd om te zorgen dat de kloof tussen God en u gedicht kan worden, er een fantastische relatie kan ontstaan tussen u en uw Maker. Een relatie die u helemaal niets kost en helemaal gratis is. Dus eigenlijk toch een soort van “komen aanwaaien”.

Ontkennen dat Jezus als mens impact heeft gehad zou ook uzelf tot glimlachten moeten wekken.

Een mens die als timmermanszoon geboren werd in een dorpje ergens in Israël zo’n ruime 2000 jaar geleden. Geboren in een streek die er al helemaal niet toe deed, zonder een vader en moeder te hebben die invloed hadden.

En toch werd Hij een man die tot op de dag van vandaag iedereen op de wereld kent of op zijn minst wel eens van gehoord heeft. Een man die geschiedenis heeft geschreven, een man die zelfs de geschiedenis op zijn kop heeft gezet. Neem alleen al het feit dat we spreken over “het jaar …… na Christus” zegt al genoeg over de impact van deze man in deze wereld.

Een man waar inmiddels miljoenen mensen God in hebben gezien en ervaren.

Wij kennen diverse mensen die deze Jezus hebben gezocht, Hem hebben ontmoet en inmiddels mogen leven vanuit een diepe relatie en vriendschap met diezelfde Jezus van ruim 2000 jaar geleden.

Blijf niet passief, ga zoeken en gun uzelf een kans om Jezus te ontmoeten.

Graag willen wij u erbij helpen. Neem gerust contact met ons op via de mail of bel ons. Contactgegevens kunt u vinden op deze site.