Je bent veilig in Jezus armen

Graag wil ik met jullie mijn ontmoeting met God delen.
Ik heb mogen ervaren hoe almachtig God is.
Hoe Hij ons persoonlijk op het oog heeft en hoe Hij in liefde op ons neerziet.
God houdt onvoorwaardelijk van ons. Ik vind dat zo genadevol!

Als kind ben ik christelijk opgevoed waar ik mijn ouders zeer dankbaar voor ben. Mijn ouders hebben mij als baby gedoopt. Het geloof bestond voor mij meer uit regeltjes wat wel of niet mocht dan dat ik Gods liefde ervoer. Toch heb ik nooit aan Zijn bestaan getwijfeld!

Er waren moeilijke momenten in mijn leven waar ik mij verloren voelde en mij afvroeg waar God was in dit alles.
Ik zei de kerk vaarwel en dacht wel zonder God te kunnen. De leegte, de eenzaamheid en onrust in mijn hart probeerde ik op te vullen met bezig blijven, gezelligheid te zoeken in de kroeg, drank en uiterlijk vertoon. Vaak dacht ik: ‘Is dit nou alles?’

Ik had een verlangen naar meer voldoening in mijn leven. Ik ging nog meer werken en bevestiging zoeken. Maar de leegte bleef…

Tot het draadje knapte tussen mijn wil en mijn gevoel.
Vanaf toen kon ik niets meer. Ik werd letterlijk stil gezet. Mijn benen stopte er mee.
Totaal opgebrand kwam ik een rolstoel terecht. Het werd een lange weg van revalidatie zowel fysiek als mentaal. Onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden leken te zijn losgebroken uit de plaats waar ze veilig waren opgeborgen. Dit bracht hevige paniekaanvallen, onrust en angsten met zich mee.

In mijn wanhoop, enorme angst en verlies van alle controle over mijn gevoelens en
mijn gevoel van totale verlatenheid heb ik ‘Heer, help mij’ geroepen.
Toen kreeg ik een beeld te zien van Jezus die ook angst en totale verlatenheid ervoer vlak voor zijn kruisiging. Hij deelde mijn angst en pijn en leek te willen zeggen ‘Ik weet wat je doormaakt, Ik ben er ook voor jou’.
Toen hoorde ik een duidelijke stem die zei: ‘Je bent veilig in Jezus armen!’
Daarna gebeurde het wonder: de angst verdween. Er kwam rust en vrede die mij verstand te boven ging en ik ervoer Zijn liefde en genade. Deze ervaring heeft een diepe indruk in mijn ziel achtergelaten.

Als toegift ben ik de volgende dag genezen van mijn 30 jaren rookverslaving. Ik kreeg geen onthoudingsverschijnselen, ook geen sterk verlangen naar een sigaret. Ik had geen enkele reactie. Het was alsof ik mijn hele leven nog nooit had gerookt!

Hij die mij eerst heeft liefgehad, heeft al mijn sores op zich genomen en de prijs aan het kruis betaald. Daarom wil ik Uw liefde beantwoorden. Mijn verlangen is Hem te volgen.
Niet vanwege regeltjes en wetten, maar uit liefde en geloof vanuit mijn hart.

Emma.