Oudsten

De gemeente wordt in de bijbel omschreven als een lichaam met Jezus Christus als hoofd van het Lichaam. Wij erkennen dat Jezus de leiding heeft in onze gemeente. Hij heeft binnen de lokale gemeente Zijn leiding gedelegeerd aan de oudsten.

Onze gemeente heeft een Oudstenraad welke, functioneert in teambediening om de gemeente al dienend, op te bouwen en te leiden volgens het Woord van God.

De gemeente is opgedeeld in verschillende taakgroepen welke worden aangestuurd door taakgroepleiders. De eindverantwoording en de geestelijke leiding ligt bij de oudsten.
Tijdens gemeentevergaderingen (minimaal eenmaal per jaar) leggen de oudsten verantwoording af van de plannen, begroting, jaarcijfers en de ontwikkelingen in de gemeente.

Elke lid van de gemeente is mede verantwoordelijk voor het creëren van de juiste atmosfeer binnen de gemeente. Het is onze roeping om als vele leden van dat éne Lichaam in eenheid te functioneren en gezamenlijk Gods plan te vervullen.

Momenteel bestaat de Raad uit:
Harmen Duitman
Jan Vonk
Johan Terlouw
Mark Fioole