Gaan voor God

DECEMBER

11 December 2016, aanvang 10.00

Deze zondag zal de dienst worden verzorgd door Stichting Geloofshelden, zij hebben als missie het opleiden tot discipelen van Jezus in de (sport)wereld door getuigen, sportactiviteiten , onderwijs en training. In de dienst zullen zij door de persoon van ex-topsporter Ardon de Waard getuigen en spreken waarna na de dienst een clinic voor jong en oud zal worden verzorgd.  Laten we ook met elkaar ACTIEF gemeente zijn, dus de sportkleding mag  aangetrokken worden nadat we een broodje met elkaar hebben gegeten na de dienst!

gaan-voor-god

 

De clinic start om 12.30 en duurt tot 14.30

Kosten: 5 euro voor de clinic

Opgeven voor 28  november:  tolvos@hetnet.nl