ZOA

ZOA ondersteunt mensen die lijden als gevolg van een gewapend conflict of natuurramp, door hen te helpen hun bestaan opnieuw op te bouwen. Wij doen een beroep op onze achterban en partners, in het Noorden en in het Zuiden, om hun verantwoordelijkheid te nemen en betrokken te raken. Wij bieden een maximale toegevoegde waarde aan diegenen die wij ondersteunen en aan diegenen die ons ondersteunen.
Onze missie laat zich samenvatten in de drie woorden HULP HOOP HERSTEL.

HULP
Wij bieden hulp aan mensen die getroffen zijn door een natuurramp of gewapend conflict.

HOOP
Wij dragen bij aan een nieuw perspectief van hoop waarin mensen in waardigheid en onderling vertrouwen samenwerken aan hun toekomst.

HERSTEL
Samen met de getroffen gemeenschappen werken wij aan verder herstel, totdat zij weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Website van de organisatie