Stichting de Herberg

deherberg

Ik zoek hulp

Het kan jaren voorspoedig gaan in ons leven. En dan opeens worden we geconfronteerd met verdriet en tegenslag.

Ik heb behoefte aan bezinning

Het kan zijn dat u een paar dagen in alle rust wilt nadenken over uw leven. U hebt behoefte aan een retraite. “Ik zou willen dat mijn geloof meer betekenis had in mijn dagelijkse leven”.

De Herberg biedt gastvrijheid aan herberggasten en retraitegasten. Volgen de herberggasten een dagprogramma in de groep en zijn zij minstens drie weken aanwezig, de retraitegasten hebben een individueel programma, waarbij het grootste deel van de tijd zelfstandig wordt ingevuld. 

De Herberg en de christelijke gemeente

Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan (pastorale) zorg vanuit de gemeente.

Website de Herberg