Dorcas

Dorcas

Dorcas is een christelijke hulporganisatie die in 18 landen in Oost Europa en Afrika 185 projecten van lokale partnerorganisatie ondersteunt.
Dorcas helpt,geïnspireerd door Mattheüs 25, de allerarmsten in de wereld, ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.
In Nederland zijn tienduizenden vrijwilligers, ondernemers en donateurs bij Dorcas betrokken.
Dorcas is betrouwbaar, open en transparant.

Dorcas geeft via lokale partners 4 soorten hulp.

Noodhulp: Als er ergens in de wereld een ramp plaats vindt, komt Dorcas in actie met noodhulp. Dorcas helpt direct met voedsel, kleding en medicijnen en materiaal voor tijdelijk onderkomen.

Sociale hulp: Mensen die niet meer in eigen onderhoud kunnen voorzien en geen hulp van anderen krijgen. Het doel is om de sociale isolatie te doorbreken. Dorcas geeft hulp in natura, bijvoorbeeld in de vorm van voedsel en kleding.

Structurele hulp:
Duurzame hulp zodat de mensen op eigen benen verder kunnen d.m.v. water en sanitaire voorzieningen, landbouw en voedselzekerheid, gezondheidszorg, arbeid en inkomen en huizenbouw Kortom hulp met een duurzaam resultaat. Dorcas werkt in de wereld aan blijvende verbetering van de leefomstandigheden.

Financiële adoptie:
Op basis van een vast maandbedrag steunt een sponsor een ouder, kind, gezin of student. Met dit bedrag helpt Dorcas in de vorm van voedsel, kleding,scholing en gezondheidszorg.
Ook op langer termijn.

Dorcas organiseert in het voorjaar landelijk kledingsacties, ook heeft Dorcas circa 200 depots waar het hele jaar kleding en ander hulp goederen worden ingezameld. Meer dan de helft wordt gesorteerd, verstuurd naar de hulpprojecten van Dorcas, zoals de noodhulpprojecten van kinderen, gezinnen en ouderen.
De ongesorteerde kleding wordt verkocht en van de opbrengst van de verkoop wordt gebruikt voor de kosten van transport en distributie. Dit is noodzakelijk om het transport van de gesorteerde kleding te kunnen financieren.

Dorcas organiseert in november een voedsel actie. Dit is in de week waarin veel kerken in Nederland Dankdag voor gewas en arbeid vieren. Dankdag valt op de eerste woensdag in november.
De actie wordt gehouden op meer dan duizend locaties in Nederland. Voedsel wordt ingezameld in supermarkten, kerken en scholen
Dit voedsel gaat naar de regionale opslagpunten waar voedsel gesorteerd en verzendklaar gemaakt. Van daaruit wordt het voedsel verder getransporteerd naar landen waar Dorcas werkt.

Dorcas heeft ook een rugzakactie. Dorcas zamelt met Nederlandse kinderen schoolmateriaal voor kinderen in ontwikkeling landen. Deze gevulde rugzakken worden naar Oost Europa en Afrika getransporteerd en via lokale partnerorganisatie verspreidt binnen de projecten. Een rugzak stelt een kind in staat om onderwijs te volgen. Met weinig middelen kan zo’n kind een toekomst opbouwen.

Dorcas winkels. Dorcas winkels zijn locaties waar tweedehands goederen worden verkocht. Deze winkels worden draaiende gehouden door vrijwilligers. Dorcas ondersteunt met de opbrengst van deze winkels verscheidene projecten.

Dorcas heeft ook jongeren reizen. Tijdens een jongerenreis van Dorcas kun je concreet meehelpen aan het verlichten van de situatie van een ander. Je leert de mensen en hun cultuur kennen.

Website van de organisatie