Bijbelstudie – De 7 wonderen van het kruis

Uitnodiging

De Vrije Baptisten gemeente ‘De Levensboom’ nodigt u uit voor een Bijbelstudie van zeven weken waarbij u heel bewust stil gaat staat bij de betekenis van Pasen!  Op zeven dinsdagochtenden (10.00 uur) of avonden (20.00), startend op 5 maart komen we bij elkaar op een locatie in Groot-Ammers.  De locatie zal, afhankelijk van het aantal deelnemers worden gekozen.  Er zal een vrijwillige bijdrage   worden gevraagd voor een bijdrage aan de onkosten (werkboek, koffie, thee). Laat deze kosten geen reden voor u zijn om niet te komen.  U kunt zich opgeven door te mailen naar tolvos@hetnet.nl of te bellen naar 0184-633407.  De Bijbelstudie zal gegeven worden door Mirjam Driesen.

 

 

Bijbelstudie over de zeven wonderen van het kruis

De zeven keer dat Jezus gebloed heeft vonden niet per ongeluk plaats. Het waren stuk voor stuk profetische handelingen, honderden jaren daarvoor voorspeld, door God gewild en ingegeven. Uitgevoerd door zondige, Romeinse soldaten. Zoals de hogepriester op Grote Verzoendag het bloed van het offerlam zeven keer op de grond moest sprenkelen, zo doordrenkte het bloed van Jezus zeven keer de aarde. Als wij geloven dat Jezus zijn bloed op volmaakte wijze voor ons heeft gegeven, zal het bloed van Gods Zoon ook ons leven doordringen en wonder na wonder bewerken.

In deze Bijbelstudie gaan we samen op reis langs de zeven wonderen van het kruis. We gaan ontdekken op welke wijze Jezus’ bloed heeft gevloeid en wat dit voor ons persoonlijk betekent. We zullen onder de indruk raken van de grootheid van het kruis. We gaan zien wat de reikwijdte van het offer is, dat Jezus bracht om ons te vergeven, te verlossen, te reinigen, te genezen, te bevrijden en ons met God te verzoenen en ons een heel nieuw leven te geven.

De laatste 18 uur is een Bijbelstudie van zeven weken voor groepen, waarbij je door de weeks zelf Bijbelstudie volgt en elke week een groepsbijeenkomst bijwoont, waarin je elkaar ontmoet, praat over wat je hebt geleerd en een aflevering bekijkt van de televisieserie De zeven wonderen in Jeruzalem.