ANBI

Naam van de instelling:

De naam van de instelling is Vrije Baptisten Gemeente Groot-Ammers

Nummer van het handelsregister:

KvK 24402574

Postadres:

Postbus 26
2964 ZG Groot-Ammers

Doelstelling:

Het is onze visie dat gemeenteleden worden gestimuleerd tot overgave aan God en zich met geheel hun geest, ziel en lichaam toewijden aan Hem. Hierin willen we Jezus volgen, zodat we dienstbaar worden naar elkaar en onze omgeving.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

De visie willen we gestalte geven met als uitgangspunt de vijf pijlers die de basis vormen van onze gemeente. Door te blijven bouwen op deze pijlers, te blijven onder de bescherming van God en onder leiding van de Heilige Geest, geloven we dat Zijn gemeente gebouwd zal worden.

 1. Gemeenschap
 2. Aanbidding
 3. Onderwijs
 4. Getuigenis
 5. Zorg voor elkaar

Concrete doelen:

 • Geven van onderwijs
 • Persoonlijke toerusting
 • Omzien
 • Bieden aansluiting en contacten

Bijbehorende activiteiten:

 • Zondagse samenkomsten
 • Doordeweekse huiskringen
 • Bidstonden
 • Jaarlijkse gemeentedag
 • Teamvergaderingen
 • Onderlinge ontmoeting in ontspannen sfeer
 • Schenkingen doen aan hulpverlenende instanties of individuen
 • Ondersteuning nieuwe en bestaande geloofsgemeenschappen

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur bestaat uit een voorzitter en 3 andere bestuursleden. Geen van de bestuursleden ontving een beloning voor zijn/haar werkzaamheden.

Uitgeoefende activiteiten:

 • Zondagse samenkomsten
 • Doordeweekse huiskringen
 • Bidstonden
 • Jaarlijkse gemeentedag
 • Teamvergaderingen
 • Onderlinge ontmoeting in ontspannen sfeer
 • Schenkingen doen aan hulpverlenende instanties of individuen
 • Ondersteuning nieuwe en bestaande geloofsgemeenschappen
 • Zie verder onze agenda

Staat van baten en lasten:

Staat van baten en lasten 2015

Financiën:

Financiën 2014