Debora Verheij

“En Jezus zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt” – Markus 1:17-fishermandeborahverheij
“Heer, ik bid niet voor tien zielen. Ik bid niet voor honderden zielen. Ik bid niet voor duizenden zielen. Voor miljoenen, Papa. Op welke plaats en in welk werk dan ook. Overal zijn mensen die het eeuwig leven, U, nog niet kennen. En Heer zonder U zullen ze voor eeuwig…”

Ik bad… ik bad dat God mij een grotere visser van mensen zal maken.

“Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen” – Johannes 14:14 –
Ik was als een bootje met touwen vast in de haven. En God maakte mij duidelijk dat het tijd was om de touwen los te maken en in vertrouwen te gaan varen. Nu de touwen los waren kon Hij mij gaan leiden met Zijn Wind.

Ik kreeg steeds meer het idee dat God mijn gebed begon te beantwoorden: “Ga naar Peru, mijn kind”. “Wat? Peru? Is dit werkelijk U stem?”

Het vertrek in maart 2013 was niet makkelijk. Een dag voor vertrek begroeven we mijn oma. Ook leek veel die dag tegen te zitten. Het lukte bijvoorbeeld niet meer om in contact te komen met de telefoonlijn van de organisatie. Ik wist slechts één ding, ik zal aankomen als blank meisje en alleen in Lima. Daar zal ik een nacht moeten blijven. De volgende dag zal ik verder kunnen reizen naar een onbekende eindbestemming in de jungle genaamd: “Iquitos”. En toen midden in de nacht een paar uur voor vertrek, stond ik huilend met mijn moeder in de keuken: “Mama! Waar ben ik mee bezig? Zal dit allemaal wel echt Gods wil zijn?”.

De HERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. – Genesis 12:1-
Zo hectisch als deze reis anderhalf jaar geleden startte, zo mooi heeft deze reis mijn leven op zijn kop gezet.

Ik volgde hier in Iquitos een school om discipel te worden.
En in augustus 2013, ruim vijf maanden later, zat ik opnieuw in het vliegtuig. Dit keer om terug te keren. Door het miniraampje zag ik de amazonerivier over het continent stromen. Ik wilde niet huilen, want er zaten overal mensen om mij heen. Toch kon mijn tranen niet meer bedwingen… wat waren dit voor tranen? Nee, het was zeker geen verdriet. Tegelijkertijd hoorde ik in mijn gedachte: “Debora, je komt hier spoediger terug dan jij denkt”.

4. la prosporidad (2) (1024x768)

“De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.” – Johannes 3:8 –
Dat spoedig werkelijk zo spoedig zal zijn, had ik niet verwacht. Ik stond in januari 2014 opnieuw in mijn slaapkamertje in Ammers met mijn koffer op de vloer. Wat neem ik mee? Voor hoe lang zal ik dit keer naar Peru gaan?

En zo kwam ik alweer negen maanden geleden opnieuw aan in Iquitos.
Ik mocht helpen om een groep studenten op te leiden in de discipelschapsschool. Ondertussen begon God mij als klei in de hand van de Pottenbakker te kneden. Dat is zeker niet altijd met een glimlach geweest. Maar zo stap.. voor stap ben ik zoveel gegroeid en heb ik het idee dat ik nu een nieuw mens ben.

“Wees niet wijs in je eigen ogen” – Spreuken 3:7-
“Mijn schapen horen naar Mijn stem en Ik ken ze en ze volgen mij”. – Johannes 10:27-
Hij leerde mij bijvoorbeeld Zijn stem te verstaan. Zoals een schaap Zijn Herder volgt, zo kan ik Hem in alle dingen vragen om leiding. Ik loop niet meer waar ik zelf heen wil, maar probeer ook in de kleine dingen te doen wat ik denk dat Hij wilt dat ik doe of zeg.

Ook gaf God mij tijdens deze periode een beeld van de zee. Zoals iedereen weet de zee zit vol vis. Ik dacht met een groot net de vissen in de zee alleen te kunnen gaan vangen. Maar God liet mij zien… “Als je werkelijk veel wilt vangen… Dan zijn er zoveel meer vissers nodig… op allerlei verschillende plaatsen in de zee”.

“Hij zei dan tegen hen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders”. – Lukas 10:2 –
En ik heb besloten dat ik dit mijn leven lang wil blijven doen: Nieuwe vissers opleiden voor een grotere vangst en ondertussen zelf vissen vangen.

Zo mag ik hier nu werken met de trainingsschool voor jongeren. We zetten hen aan tot actie en leiden hen op tot vissers. Soms slechts één visje met de hengel, soms een groep vissen met een net, soms de vissen voeren die al gevangen zijn zodat ze niet sterven, soms geen enkele vangst en soms uitgeput en tijd om bij te komen. Maar… visser zal je in alle situaties blijven!

Zo wil ik u als lezer net als mijn studenten aanmoedigen: Ga met jouw net op jouw unieke plaats in de zee. Jouw plaats in de wereld. Wees een visser waar u ook bent en wat u ook doet. Waar u bent is de ander niet.
Werkt u ook mee aan deze grote opdracht?

“Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u gebeden heb, in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen, tot de voleiding van de wereld. Amen. ” –Mattheüs 28:18-

p.s. Wilt u deze reis op zee blijven volgen? Kijk dan op de website van Deborah Verheij.

Hier zijn ook gebedspunten te vinden. Wilt u deze visser alstubliefd helpen door gebed? We hebben al veel uitwerkingen en wonderen door de kracht van gebed mogen zien! Bedankt!!!

gebed deborahverheij“Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden”. – Jakobus 5:17 –

“Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt: maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden”. -Handelingen 12:5 –

“Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten”- Efeze 6:12 –