Onderwijs

 

 

Het woord onderwijs bevat het woord wijs. Doel van onderwijzen is dan ook mensen wijs maken. Jezus geeft het voorbeeld in Zijn leven door de mensen telkens weer te onderwijzen. Enerzijds door verhalen, die Hij soms uitlegt, anderzijds door dingen te vertellen die pas later duidelijk werden voor hen die het hoorde. Kortom, onderwijs was een belangrijk deel van het werk van Jezus.

Het geloof en de woorden die in de bijbel staan roepen vaak veel vragen op. Vandaar dat we ook in de gemeente onderwijs belangrijk vinden. Onderwijs gebeurt op verschillende manieren en is er voor alle leden van de gemeente en belangstellenden. Bij kinderen wordt er onderwezen op een manier die bij kinderen past. Bij tieners en jongeren wordt er ook onderwezen, maar dan veel meer op een manier van samen zoeken en in gesprek gaan (zie hiervoor ook het jeugdwerk).

Als gemeente ontmoeten we elkaar op de zondagmorgen. Naast ontmoeting en aanbidding is er ook op zondagmorgen onderwijs. Oudsten uit de gemeente, gastsprekers en gemeenteleden verzorgen het onderwijs. Spreken op zondagmorgen gaat soms met behulp van beamer of film, maar telkens weer zoeken we de bijbel op als basis van waaruit we onderwijzen. Wat kunnen we immers beter onderwijzen dan de woorden van de Heer?

Als gemeente proberen we structuur te brengen in de thema’s waarover we onderwijzen. Dit doen we door met elkaar te kiezen voor een jaarthema wat op zondagmorgen en in de kringen regelmatig terugkomt. Uiteraard zijn gastsprekers vrij om een onderwerp te kiezen en maken we door hen soms kennis met heel specifieke zaken, bijvoorbeeld als de spreker gekoppeld is aan een diaconaal doel wat we als gemeente steunen.