Evangelisatie

Het woord evangelie komt uit het Grieks en betekent letterlijk “goede” of “blijde boodschap”.

Met de uitdrukking “het evangelie brengen” bedoelt het christendom dus “de goede of blijde boodschap brengen”. Wat is er zo “goed of blij” aan de boodschap die het christendom wil brengen? Het antwoordt hierop is even gemakkelijk als juist ook weer indrukwekkend.

Indrukwekkend omdat de boodschap van het Christendom gaat over Jezus die naar deze wereld kwam om ervoor te zorgen dat mensen weer een liefdevolle relatie met God kunnen hebben.
Indrukwekkend toch, temeer omdat Jezus zelf zegt dat Hij de enige weg is om weer bij God te kunnen komen (Bijbel / Johannes 14:6).

Gemakkelijk omdat wij alleen maar hoeven te geloven dat deze weg van Jezus de enige waarheid is in het leven. Maar dat “alleen maar geloven” maakt het voor ons rationeel denkende mensen zo lastig om deze “blijde” boodschap te aanvaarden.

Wij als De Levensboom willen graag evangeliseren. U graag vertellen van deze goede en blijde boodschap. Wij willen dit niet alleen met woorden doen, maar juist ook door u als mens te dienen.
Jezus zei: “Ik ben niet gekomen is om Me te laten dienen, maar om te dienen en Mijn leven te geven voor velen. (Bijbel / Matteüs 20:28)”. Zijn voorbeeld willen we hierin volgen.
Vandaar dat onze visie vorm krijgt met de woorden: “Groeien om te dienen”.

Veel mensen zijn teleurgesteld in wat anderen hen, juist binnen het geloof, aangedaan hebben.
Vaak is dit ook een terechte teleurstelling want christenen blijven mensen die falen en datgene wat Jezus ons geleerd heeft maar ten dele of onvolkomen uitvoeren.

Ook wij als Levensboom zijn geen volmaakte gemeente, maar vanuit onze passie voor het evangelie willen we proberen te leven en te dienen zoals Jezus ons dat geleerd heeft.

Geïnteresseerd..???
Kom gerust eens langs in een dienst, spreek ons aan als u ons tegenkomt, bel of mail ons. We willen u graag alles vertellen over deze blijde en goede boodschap die uw leven zal veranderen in een vrij leven met de God die u gemaakt heeft.