4e Musketier kring

Wat doe je: Aan het einde van het seizoen zullen we met elkaar deelnemen aan een karakterweekend van de 4e Musketier. Het weekend waar we aan deelnemen is in juni en zal gehouden worden op Ameland. Tot die tijd komen we als kring samen om gezamenlijk hier op voor te bereiden. Op de willen we levens delen en samen groeien in ons geloof. Dit doen we door de ene keer kringavond door de polder te wandelen en een andere keer zitten we binnen bij de kachel.

Frequentie van bij elkaar komen, welke dag, data: Wij komen 1x per maand bij elkaar en dat doen we op een dinsdagavond.

Kringleider: Peter de Jong en Harmen Duitman