Wie we zijn

Wie we zijn

Wij zijn een jonge, enthousiaste gemeente die elke zondagmorgen samenkomt in Sporthal De Reiger om elkaar en God te ontmoeten. Een gemeente met een eigen identiteit, gebaseerd op het gemeenteconcept dat de Bijbel ons voorhoudt (zie Handelingen 2 vers 41-47).

Het merendeel van de ongeveer 150 leden is afkomstig uit Groot-Ammers en de omliggende dorpen.

De gemeente is, zoals de naam al aangeeft, een zelfstandig functionerende gemeente. Wel is er contact, overleg en samenwerking met de omliggende Baptistengemeenten in de regio. Het is ons streven om met respect en in goede verstandhouding om te gaan met alle andere kerken en gemeenten in de omgeving.

Tijdelijke locatie zondagdienst

U bent van harte welkom in de zondagdienst van De Levensboom!
Vanaf zondag 1 juli t/m zondag 26 augustus zijn wij om 10:00 uur te vinden op deze locatie:
CBS Eben-Haëzer, Irenestraat 140 in Groot-Ammers.
 

Hand boom website

De vijf pijlers
De visie willen we gestalte geven met als uitgangspunt de vijf pijlers die de basis vormen van onze gemeente. Door te blijven bouwen op deze pijlers, te blijven onder de bescherming van God en onder leiding van de Heilige Geest, geloven we dat Zijn gemeente gebouwd zal worden.

  1. Gemeenschap
  2. Aanbidding
  3. Onderwijs
  4. Getuigenis
  5. Zorg voor elkaar